Mission Statement

Mission Statement

The mission of SUASIS Underwater Systems is to provide innovative, high-quality solutions for underwater applications.

Improve our products and services by continuously conducting Research and Development.

Continue participating In national and international projects funded by the Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBITAK) and the European Commission (i.e. EUROSTARS, FP7, and Horizon).


Görev Bildirimi

SUASIS, Sualtı Sistemlerinin misyonu sualtı uygulamaları için yenilikçi ve yüksek kaliteli çözümler sunmaktır.

Sürekli Araştırma ve Geliştirme yaparak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Avrupa Komisyonu (örneğin EUROSTARS, FP7, ve Horizon) tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projelere katılmaya devam etmek.