Vision & Mission

Vision

Be a pioneer and leader in the development and production of innovative, high-quality underwater systems for the national and international markets we serve.

Hizmet verdiğimiz ulusal ve uluslararası pazar için yenilikçi, yüksek kaliteli sualtı sistemlerin geliştirme ve üretiminde öncü ve lider olmak.


Mission

We develop innovative ideas to solve some of the underwater technologies challenges. Together with our partners and collaborators, we provide innovative solutions that drive the advancement of underwater technology.

Su altı teknolojileri zorluklarından uzmanlık alanlarımızda olanları çözmek için yenilikçi fikirler geliştiriyoruz. Ortaklarımız ve işbirlikçilerimizle birlikte, su altı teknolojisinin ilerlemesini sağlayan yenilikçi çözümler sunuyoruz.