About Us

SUASIS is a globally focused high-tech company providing solutions in underwater acoustics, IT, real-time data acquisition systems and development of new intelligent underwater sensors.

Last 18 years, SUASIS has been developing engineering solutions for underwater technologies in Turkey and providing systems for underwater applications in the international arena, using the experience of more than 60 years of its founders.

SUASIS has deep-rooted experience and know-how with special infrastructures for thin-line, cardioid tension arrays and vertical line array design and fabricaation.

SUASIS is actively working on vector sensors starters under the EU EUROSTARS project. New vector sensors are currently being developed using AI and machine learning technology to turn them into “Smart Sensors” for specific applications.

SUASIS participated in an EU FP7 project for underwater communication (SUNRISE) and participated in the development of underwater modems and open architecture communication protocols for underwater wireles acoustic-networking.

Recently, SUASIS has been conducting R&D to develop smart acoustic sensors to be used as payloads on unmanned platforms.


Hakkımızda

SUASIS, su altı akustiği, BT, gerçek-zamanlı veri toplama sistemleri ve yeni akıllı su altı sensörleri geliştirme alanlarında çözümler sunan küresel odaklı bir yüksek teknoloji şirketidir.

SUASIS, 18 yıldır kurucularının 60 yılı aşkın tecrübesini kullanarak Türkiye’de su altı teknolojileri konusunda mühendislik çözümleri geliştirmekte ve uluslararası alanda su altı uygulamaları için sistemler sağlamaktadır.

SUASIS, ince-hat, kardioid çekme dizinleri ve dikey hat dizini tasarımı ve üretimi için özel altyapıları ile köklü bir deneyime ve bilgi birikimine sahiptir.

SUASIS, AB EUROSTARS projesi kapsamında başlatılan vektör sensörler konusunda aktif olarak çalışmaktadır. Yeni vektör sensörleri, belirli uygulamalar için “Akıllı Sensörlere” dönüştürmek üzere şu anda AI ve makine öğrenimi teknolojisi kullanılarak geliştirilmektedir.

SUASIS, su altı iletişimi (SUNRISE) için bir AB FP7 projesine dahil olmuş ve su altı kablosuz akustik-ağ iletişimi için su altı modemlerinin ve açık mimari iletişim protokollerinin geliştirilmesinde yer almıştır.

Son zamanlarda SUASIS, insansız platformlarda faydalı-yük olarak kullanılacak akıllı akustik sensörleri geliştirmek için AR-GE yapmaktadır.