Satış ve Danışma Hattı: +90 262 354 27 73 İngilizceTürkçe

HYDROFLOWN

SEVENTH FRAME WORK PROGRAMME

   HYDROFLOWNSEVENTH FRAME WORK PROGRAMME              

Project kısaltması: HYDROFLOWN

Proje tam adı: "MEMS Tabanlı Sualtı Akustik Parçacıklı Hız Vektör Vektör Sensörleri"

Hibe anlaşması No: E! 4224

Teknoloji Kodu: İnsan ve Çevrenin Korunması İçin Teknoloji.

Piyasa Kodu: Endüstriyel Ürünler / İmalat

Başlangıç ​​Tarihi: 2008

Bitiş Tarihi: 2012

 

Faydalanıcıların Listesi

1) SUASIS Sualtı Sistemleri Teknolojisi Ltd. Şti. KOBİ - Türkiye

2) Microflown Technologies BV. Hollanda

 

Özet

Sualtı Akustik Vektör Sensörleri (AVS)

Sualtı akustik dalgası, bu basıncın partikül hızı olduğu yerde hacimsel bir hareket oluşturan ortam basıncında bozulmaya neden olan bir yayılım enerjisidir. Akustik basınç ve parçacık hızının amplitüdleri ilişkili olmasına rağmen, parçacık hızı, yayılmakta olan akustik enerjiyle ilgili yönlü bilgi taşıyan bir vektördür. Skala akustik basınç bir hidrofon kullanılarak kolaylıkla ölçülürken, akustik vektör sensörleri (AVS) hız ve yönü ölçebilir.

Son yıllarda, ağırlıklı olarak AVS tasarımında kullanılan degrade ve atalet kavramları bulunan vektör sensörlerinin tasarımı konusunda kapsamlı araştırma yapılmıştır. Degrade sensörleri, atalet sensörlerinin doğrudan akustik medyanın belirli bir yöndeki hareketini ölçtüğü hız ve ivmeyi elde etmek için akustik basıncın bir yönde değişim derecesini ölçer. AVS, yalnızca basıncı ölçen konvansiyonel sensörlerle (hidrofonlar) karşılaştırıldığında akustik parçacık hareketinin üç bileşenini ölçer. Bu sensörlerin yönsel düşük frekanslı tepkisi nedeniyle çok sayıda uygulama var.

Atalet kavramını, AVS gelişimi için iki farklı yaklaşımla geliştirdik:

NANO terazilerindeki parçacık hızını ve yönünü ölçme (Hidrofloran)
Akustik Vektör Hidrofon Sensörü (VHS), ivmeyi üç dikey doğrultuda NANO ölçeğinde ölçer.
Vektör sensörlerinin yön kapasitesi dipol davranışlarından kaynaklanmaktadır. Her bir AVS yalnızca diğer yönde duyarsız olan bir yönde duyarlıdır. Bu tür bir sensör için sonuçta ortaya çıkan kiriş deseni "8" şeklinde bir modeldir. Vektör sensörünün kiriş desenlerinde kosinüs ve sinüs yanıtları gösterilir. Bu tip ışın deseni, yönlü sinyal işleme için önemlidir. Prototip Hydroflown sensörünün operasyonel bant genişliği şu anda 20 Hz'den 2 kHz'e kadar olup burada 10 kHz'e kadar frekans aralığını artırmak için yeni MEMS üniteleri geliştiriyoruz.

Düşük frekanslı ölçümler için geleneksel diziler, bir konumsal tahmin sağlayan alanın tek bir noktasında su altı akustik alanını 3D olarak ölçen AVS ile karşılaştırıldığında büyük boyutlu dizileri gerektirir.

Hydroflown-Kiel

 

Hidrolojik yapı ve 3D alt alıcı.

 

Türkiye'de Sapanca Gölündeki testler sırasında kullanılan iki prototip alt istasyon.

 

        

 

Akustik Vektör Hidrofon Sensörü (VHS) NANO ölçeğinde üç dikey doğrultuda ivmeyi ölçer

NANO terazilerindeki parçacık hızını ve yönünü ölçme (Hidrofloran)

 

 

 

Figure -2.jpg

AVS DOA sinyal işleme.

 

 

 

Diğer Projeler